Tábor DUHA - Skalní město

O nás

Naše skupina nadšenců pracuje aktivně s dětmi již od roku 1995. V průběhu roku se jedná o intenzivní aktivity pro děti i mládež, která vrcholí letním táborem pro děti od 1. do 9. třídy základních škol, popř. příslušných ročníků víceletých gymnázií (věkově od 6 do 16 let). Nově od roku 2024 organizujeme 1. turnus v areálu RS Brněnka v Herolticích u Tišnova.

Děti jsou rozděleny do pěti oddílů podle věku, resp. třídy, kterou navštěvují:
Skřítci - oddíl nejmenších táborníků z 1. třídy ZŠ
Trolíci - oddíl táborníků z 2. třídy ZŠ
Permoníci - oddíl táborníků z 3. a 4. třídy ZŠ
Podskaláci - oddíl táborníků z 5. a 6. třídy ZŠ
Skaláci - oddíl nejstarších táborníků ze 7. - 9. třídy ZŠ

Každý oddíl vedou vyškolení vedoucí (minimálně 2) a minimálně jeden praktikant. Celý tábor je koncipován jako etapová hra jednotlivých věkových kategorií (každá věková skupina má svoje herní téma i zaměření, u menších dětí někdy dochází ke spojování tematického zaměření her), která se v určitých fázích prolíná se společnými aktivitami celého tábora (olympiáda, celotáborová pouť atd.). Každé dítě obdrží na začátku tábora kožený přívěšek na krk se znakem hry. Zatímco mladší děti jsou hodnoceny za své výkony každý zvlášť, u starších dětí (podskaláci a skaláci) soutěží ve skupinách (u podskaláků se skupiny každodenně mění). Na konci etapových her si vítěz odnáší hodnotnou odměnu, která má vztah k tématu hry. Z nejstarších dětí vytvoří oddíloví vedoucí na základě fyzických a psychologických her (probíhají v prvních dvou dnech tábora) vyrovnané skupiny a určí do jejich čela vůdčí typy. V závěru pobytu jsou na základě doporučení dětí i vedoucích vybíráni z nejstarších kandidáti do tzv. Rady starších. Těmto dětem nabízíme místo instruktora na táboře příští rok a tím je zachována kontinuita našeho tábora.

Vedoucí jednotlivých oddílů si připravují zajímavý začátek i konec her nejčastěji spojené s divadelním představením. Průběh tábora je vyplněn herními aktivitami v táboře i mimo něj v závislosti na počasí (suchá a mokrá varianta).

S příznivci, rodiči a kamarády komunikujeme prostřednictvím facebookového profilu Duha Skalní město.
Fotky ukládáme i v průběhu tábora na Rajče.