Pobočný spolek Duhy

Duha Skalní město

Naše skupina nadšenců pracuje aktivně s dětmi již od roku 1995. V průběhu roku se jedná o intenzivní aktivity pro děti i mládež, která vrcholí letním táborem pro děti od 1. do 9. třídy základních škol, popř. příslušných ročníků víceletých gymnázií (věkově od 6 do 16 let). Nově od roku 2024 organizujeme 1. turnus v areálu RS Brněnka v Herolticích u Tišnova.

Sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha

Duha je občanské sdružení, které od roku 1990 nabízí na principech zážitkové pedagogiky dětem a mladým lidem pestrou paletu volnočasových aktivit. Jejím posláním je všestranný a harmonický rozvoj osobnosti. Rozšiřuje netradiční formy výchovy a hledání nových cest rozvoje.

"Rok vodou opět uplynul a nevrátí jej čas, jen kamarádi zůstali a ti se sešli zas.

Oči jsou k ohni upřeny a chvěje se nám hlas, ruce jsou v kruhu spojeny my sešli jsme se zas."

F O T O G A L E R I E

Rozklikněte fotografii pro zobrazení celé galerie