I. turnus Tábora Barrandov - Skalní město

Informace pro rodiče

Popis lokality

Tábor se nachází v krásné lesnaté krajině v předhůří Chráněné krajinné oblasti Žďárských vrchů (CHKO) na Českomoravské vrchovině v okrese Chrudim, poblíž městečka Skuteč (cca 6 km) a mikroregionu Toulovcovy Maštale. Celá oblast, ve které se tábor rozprostírá, se vyznačuje nenarušeným a velmi čistým životním prostředím, což je jedna z jeho velmi cenných deviz (poblíž se v regionu mj. nachází Hamzova odborná dětská léčebna Luže – Košumberk zabývající se kromě jiného také onemocněními dýchacího ústrojí). Areál Tábora Barrandov leží na území Města Proseč zcela mimo silnice uprostřed lesů v malebném údolí říčky Krounky zvaném Kablaně, mezi obcemi Otradov, Miřetín a Česká Rybná. Areál patří do katastrálního území Miřetín a celý je součástí přírodního parku Údolí Krounky a Novohradky. Je tvořen 28 stavbami, rozprostírá se na ploše 1, 3 ha a umožňuje v letních měsících ubytování a stravování až 240 osob. Kolem areálu tábora vede červená turistická značka a cyklotrasa číslo 2. Tábor je plně funkční i v době nepříznivých povětrnostních podmínek, např. déletrvajících dešťů.

Ubytování


Menší děti jsou ubytovány v nově zrekonstruovaných čtyřlůžkových dřevěných chatkách (nejsou zde zásuvky) a starší děti po dvou v nových stanech s podsadou. Děti spí ve vlastním spacáku, k dispozici mají prostěradlo a povlečený polštářek. V případě chladna je vybavíme vlněnými dekami. Tábořiště je v přírodě poblíž vody, noci bývají velmi chladné i na našem turnusu na začátku července. Všem doporučujeme přibalit na noc teplé oblečení a apelujeme na výběr kvalitního spacáku. Lehké spacáky na letní teplé noci děti nezahřejí.

Stravování


Jídlo podáváme minimálně pětkrát denně (snídaně, přesnídávka, oběd, odpolední svačina, večeře, popř. v závislosti na programu "druhá večeře"). Ke všem jídlům a po celý den jsou dětem k dispozici nápoje. Stravu připravujeme vždy čerstvou ve vlastní táborové kuchyni.

Denní režim

7.30 - budíček
7.35 - rozcvička
7.45 - ranní hygiena – úklid ubikací / posunutý budíček (operativně)
8.00 - snídaně
9.00 - dopolední program
- svačina v průběhu programu
11.45 - příprava na oběd
12.00 - oběd
12.30 - polední klid
14.30 - odpolední program
- svačina v průběhu programu
17.00 - nabídkový program - cochcárna
18.00 - večeře
19.15 - nástup na plácek / večerní program
20.30 - večerka - skřítci, trolíci
21.00 - večerka - permoníci, podskaláci
21.30 - večerka - skaláci

Cena a termín tábora

Letošní tábor se uskuteční 1.7. - 15.7.2023
Cena tábora je 7500 Kč

Odjezd a příjezd

Odjezd: v sobotu 1.7.2023 v 9:00 od Gymnázia Budějovická (Budějovická 680, Praha 4).
Sraz: v 8:30 před Gymnáziem.
Příjezd: v sobotu 15.7.2023 v odpoledních hodinách před Gymnázium Budějovická. Děti odjíždějí po obědě.

Seznam věcí, přihlášku a další dokumenty naleznete ZDE. K dispozici je i náš plakát a leták.

Upozornění: Na táboře je přísně zakázáno kouření, požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek. V případě prokázaného porušení tohoto zákazu bude dítě okamžitě vyloučeno z tábora, a to na náklady rodičů a bez nároku na vrácení ceny tábora. Obdobně bude postupováno při opakovaném porušování pokynů vedení tábora a Táborového řádu.


Pozn./ Požadavek na společné umístění dvou dětí v oddíle je třeba uvést v poznámce na přihlášce - nejlépe u obou dětí. Vzhledem ke snaze o sestavení vyrovnaných oddílů nemůžeme zaručit společné umístění většího počtu dětí nebo dvojice s větším věkovým rozdílem.