Tábor DUHA - Skalní město

Informace pro rodiče

Ubytování


Všechny děti jsou ubytovány v čtyřlůžkových nebo pětilůžkových dřevěných chatkách (nejsou zde zásuvky). Děti spí ve vlastním spacáku, k dispozici mají prostěradlo, s sebou si dovezou vlastní spacák a povlečený polštářek. Tábořiště je v přírodě poblíž vody, noci bývají velmi chladné i na našem turnusu na začátku července. Všem doporučujeme přibalit na noc teplé oblečení a apelujeme na výběr kvalitního spacáku. Lehké spacáky na letní teplé noci děti nezahřejí.

Stravování


Jídlo podáváme minimálně pětkrát denně (snídaně, přesnídávka, oběd, odpolední svačina, večeře, popř. v závislosti na programu "druhá večeře"). Ke všem jídlům a po celý den jsou dětem k dispozici nápoje. Stravu připravujeme vždy čerstvou ve vlastní táborové kuchyni.

Denní režim

7.30 - budíček
7.35 - rozcvička
7.45 - ranní hygiena – úklid ubikací / posunutý budíček (operativně)
8.00 - snídaně
9.00 - dopolední program
- svačina v průběhu programu
11.45 - příprava na oběd
12.00 - oběd
12.30 - polední klid
14.30 - odpolední program
- svačina v průběhu programu
17.00 - nabídkový program - cochcárna
18.00 - večeře
19.15 - nástup na plácek / večerní program
20.30 - večerka - skřítci, trolíci
21.00 - večerka - permoníci, podskaláci
21.30 - večerka - skaláci

Cena a termín tábora

Letošní tábor se uskuteční 29.6.2024 - 12.7.2024
Cena tábora je 8000 Kč

Odjezd a příjezd

Odjezd: v sobotu 29.6.2024 ve 13:30 - Praha Roztyly.
Sraz: v 12:30 Metro Roztyly, nástupiště č. 6.
Příjezd: v pátek 12.7.2024 v odpoledních hodinách - Praha Roztyly, Metro Roztyly. Odjezd z tábořiště v 13:30.

Seznam věcí, přihlášku a další dokumenty naleznete ZDE. K dispozici je i náš plakát a leták.

Upozornění: Na táboře je přísně zakázáno kouření , požívání alkoholu, omamných, psychotropních látek a dalších zakázaných či nevhodných látek např. nikotinové sáčky, žvýkací tabák, elektronické cigarety. V případě prokázaného porušení tohoto zákazu bude dítě okamžitě vyloučeno z tábora, a to na náklady rodičů a bez nároku na vrácení ceny tábora. Obdobně bude postupováno při opakovaném porušování pokynů vedení tábora a Táborového řádu.


Pozn./ Požadavek na společné umístění dvou dětí v oddíle je třeba uvést v poznámce na přihlášce - nejlépe u obou dětí. Vzhledem ke snaze o sestavení vyrovnaných oddílů nemůžeme zaručit společné umístění většího počtu dětí nebo dvojice s větším věkovým rozdílem.